You are here:

WGA-hiaat-regeling

Bij de omvorming van de WAO naar de WIA in 2004 heeft de overheid een financiële prikkel ingebouwd waardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers sneller aan de slag zullen gaan. Indien de werknemer niet in staat is om de resterende verdiencapaciteit voor 50% of meer te benutten, dan valt de WGA-vervolguitkering terug naar 70% van het minimumloon (in plaats van het oude loon).

In de praktijk is het lastig voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten om de restverdiencapaciteit voldoende te kunnen benutten en krijgen zij dus te maken met een forse terugval in het inkomen. Door de inkorting van de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering naar maximaal 24 maanden (2016), komt dit moment juist voor jongere werknemers nog sneller.

Vanuit goed werkgeverschap is het dus van belang om niet alleen een mooie pensioenregeling met nabestaandenvoorziening aan te bieden, maar ook een vangnet voor als de medewerker onverhoopt arbeidsongeschikt wordt.

De premielast voor een uitgebreide WGA-hiaat-verzekering hangt van een aantal factoren af, maar bedraagt doorgaans ongeveer 0,25 tot 0,35% van de SV-loonsom. Bastinck & van Doesum kan u hierover adviseren en samen met u een inschatting maken van uw situatie.

Rekenvoorbeeld WGA-hiaat

In dit rekenvoorbeeld presenteren wij een medewerker van 37 jaar met een jaarsalaris van € 40.000.

Deze persoon is voor 50% arbeidsongeschikt, heeft geen aanvullend inkomen en een arbeidsverleden van 12 jaar.

Uitkering:
Jaar 1 € 40.000 100% Loondoorbetaling werkgever
Jaar 2 € 28.000 70% Loondoorbetaling werkgever
Jaar 3 € 28.000 70% WGA-loongerelateerde uitkering, duur is 12 maanden
Jaar 4, en verder € 7.642 70% van minimumloon * 50% = 19% oude inkomen

 

Na 36 maanden van ziekte en arbeidsongeschiktheid komt de medewerker uit bovenstaand voorbeeld in de situatie waarin deze afhankelijk wordt van spaargeld, inkomen van de partner of ondersteuning via de Participatiewet.

Met een uitgebreide WGA-hiaat-verzekering wordt het inkomen ook na de WGA-loongerelateerde uitkering aangevuld tot 70%.

In veel gevallen worden de kosten voor de WGA-hiaat-verzekering door werkgever en werknemers gezamenlijk gedeeld.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand rekenvoorbeeld of de verzekering, dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten die u verder kunnen helpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Waar kan ik u mee helpen?

Ik ben u graag van dienst! Vul dit contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.