• darkblurbg

WGA-vast en WGA-flex gaan samen. Wat wordt uw keuze?

Per 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één financieringsregeling. Dat brengt voor u als ondernemer met zich mee dat u hoe dan ook een keuze moet maken. Gaat u de WGA publiek verzekeren of kiest u ervoor om dit risico in eigen hand te houden door eigenrisicodrager te worden?

Voor de WGA-vast (het 10 jaars risico bij een arbeidsongeschikte medewerker) kunt u nu al eigenrisicodrager zijn. Voor de WGA-flex (ex-werknemers die via de Ziektewet de WGA instromen) nog niet. Dit gaat dus veranderen. Minister Asscher heeft besloten om de WGA-vast en de WGA-flex samen te voegen tot één financieringsregeling. Deze nieuwe regeling gaat per 1 januari 2017 in.

Kiezen: publiek of privaat

Als werkgever moet u nadenken over de gevolgen van deze samenvoeging.

Uw keuze is of alle risico's – dus WGA-flex én WGA-vast – onderbrengen bij het UWV óf zelf het risico dragen en dit dan eventueel onder te brengen bij een verzekeraar. Welke keuze voor u het beste is, hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de totale loonsom, de aard van uw bedrijf, uw verzuimcijfers en uw eventuele verzuim- en integratiebeleid. Onze adviseurs kunnen u hierbij adviseren.

Verzekeraars komen binnenkort met hun producten en zullen een concurrerende aanbieding moeten doen ten opzichte van het onderbrengen bij het UWV. De premies, dekkingen en met name hun ondersteuning bij re-integratietrajecten, zijn belangrijke factoren om mee te wegen in uw beslissing waar en hoe u uw risico's onderbrengt.

U moet dus ook een afweging maken of u de re-integratie en begeleiding van uw zieke (ex-)werknemers over laat aan het UWV, of dat u voor een verzekeraar kiest die ondersteund worden door pro-actieve re-integratiespecialisten, die dat voor u gaan doen. Zowel u als de verzekeraar hebben een gezamenlijk belang om het verzuim laag te houden en daarmee de kosten te beheersen.

Wat bekent dit voor u ?

U bent nu eigenrisicodrager voor de WGA

Bent u nu eigenrisicodrager voor de WGA, dan wordt met ingang van 1 januari 2017 dit eigenrisicodragerschap uitgebreid. U bent dan niet alleen eigenrisicodrager voor het personeel dat bij u in vaste dienst is, maar ook voor flexmedewerkers (werknemers met een tijdelijk contract). Om eigenrisicodrager te blijven dient er een garantieverklaring ingestuurd te worden aan de belastingdienst, omdat de huidige garantieverklaring alleen geldt voor de WGA-vast. De garantieverklaring dient uiterlijk op 31 december 2016 bij de belastingdienst te zijn. Als de garantieverklaring niet op tijd binnen is, wordt het eigenrisicodragerschap automatisch beëindigt. Voor onze relaties die nu via ons kantoor eigen risicodrager zijn, verzorgen wij deze garantieverklaring en ontvangen tevens een nieuwe verzekeringevoorstel voor de nieuwe WGA 2017. U hoeft dus niet voor 1 oktober een keuze te maken. Wij nemen in de loop van het najaar contact met u op om het voorstel te bespreken.

U bent geen eigen eigenrisicodrager voor de WGA

Bent u nu geen eigenrisicodrager voor de WGA, dan kunt u per 1 januari 2017 wel eigenrisicodrager voor de nieuwe WGA worden. Indien u een keuze maakt voor eigenrisicodragerschap, dient voor 2 oktober het formulier 'Aanvraag Loonheffingen eigenrisicodragerschap voor de WGA' in te sturen aan de belastingdienst. Of dit een verstandige keuze is hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de totale loonsom, de aard van het bedrijf en uw verzuimcijfers. Uiteraard kunnen wij u hierbij adviseren.