• darkblurbg

BnvD VerzuimCare. De totaal oplossing voor uw werknemers!

Met onze totaaloplossing VerzuimCare heeft u alle inkomensverzekeringen voor uw werknemers in concept perfect afgedekt. Daarnaast biedt VerzuimCare preventie, verzuimbegeleiding, reïntregratie en juridisch advies om te zorgen dat uw financiële risico's beperkt blijven. Met VerzuimCare bundelt u kennis en oplossingen binnen 1 concept met de vrije keuze van verzekeraar. Het beheer en de administratie van het verzuimproces wordt voor u van A tot Z geautomatiseerd, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van re-integratiedossiers.

Stroomschema BnvD VerzuimCare          Verzuim melden 

De voordelen:

  • 1 polis met alle dekkingen
  • Vrije keuze van verzekeraar
  • Vergelijking van premies van alle verzekeraars
  • 1 verzuimregistratie met automatische doormelding Arbo en uitbetaling ziekengeld
  • 1 na-verrekening (1x per jaar)
  • 1 portal
  • 1 aanspreekpunt
  • Optimaal advies en ondersteuning
  • Persoonlijk contact
  • Alle disciplines onder 1 dak

 

Onderdelen binnen BnvD VerzuimCare:    
 - Verzuimverzekering
 - Arbo (van basis tot uitgebreid)
 - Ziektewet eigenrisicodrager
 - WGA Vast/Flex eigenrisicodrager
 - WGA Hiaat
 - WGA Bodemverzekering
 - WIA Excedent
 - Juridische ondersteuning
 - Preventie en re-integratie

Handige Links:

- Ziekmeldingen en verzuimregistratie : www.humannet.nl

- Informatie over de Wet Poortwachter: www.arboportaal.nl

- Informatie over de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) : www.rie.nl

- Mijn werknemer is ziek : www.uwv.nl