• darkblurbg
    Coronavirus

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Ik heb als werkgever een verzuimverzekering. Keert deze verzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Mijn werknemer is afgereisd of gaat afreizen naar een gebied met een negatief reisadvies?

De kans is dat de werknemer niet verzekerd is omdat verzekeraars dit risico uit sluiten. Neem daarom contact met ons op.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met met het nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 

Disclaimer
Hoewel bij het opstellen van deze pagina zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden daarin. Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste dekking van uw polis verwijzen wij naar de polisvoorwaarden. Uiteraard kunt u ook contact op nemen met één van onze adviseurs.

Belangrijke vragen voor uw privé verzekeringen