• darkblurbg
    Rente aftrek op aflossingsvrij

Geen recht meer op renteaftrek voor hypotheken van voor 2001

30 jaar na het afsluiten van uw eerste eigenwoninglening, uw hypotheek, heeft u geen recht meer op renteaftrek voor uw hypotheek.

Maak vrijblijvend een afspraak.

Afspraak maken 

Renteaftrek vervalt

Deze 30-jaarsperiode is ingegaan vanaf 1 januari 2001. Had u op 31 december 2000 al een hypotheek? Dan tellen de jaren daarvoor niet mee en start deze 30-jaarsperiode vanaf 1 januari 2001. In 2031 vervalt hierdoor voor veel Nederlanders het recht op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk geldt dit dus ook voor u. Heeft u tijdens de looptijd niet afgelost en doet u dit aan het einde van de looptijd ook niet, dan worden uw netto woonlasten aanzienlijk hoger.

De rente is aftrekbaar als de hypotheek gebruikt is voor de financiering van de eigen woning. U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen in box 1. Houdt u er rekening mee dat de overheid werkt aan het stapsgewijs verlagen van het maximale tarief waar tegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar. Zo is in 2015 het maximale aftrektarief 51% en zal dit in 2041 richting de 38% gedaald zijn. Deze maatregel raakt alleen belastingplichtigen die renteaftrek hebben en van wie het inkomen in de vierde schijf valt. In 2015 geldt dat voor inkomens vanaf € 57.586.

Ingangsdatum na 2001

Heeft u na 2001 voor het eerst een hypotheek afgesloten voor uw eigen woning of de bestaande hypotheek verhoogd voor bijvoorbeeld een verbouwing? Dan telt, over het algemeen, vanaf dat moment een periode van 30 jaar waarover u recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Heeft u bijvoorbeeld in 2006 een lening voor een nieuwe keuken opgenomen? Dan heeft u over het bijgeleende bedrag tot uiterlijk in 2036 recht op hypotheekrenteaftrek.

De lasten na de 30-jaarsperiode

Als de 30-jaarsperiode afloopt, valt de hypotheekschuld niet meer in box 1 van de inkomstenbelasting, maar in box 3. Hierdoor kan de betaalde hypotheekrente vanaf dat moment niet meer van uw inkomen uit werk en woning worden afgetrokken. Dit kan er toe leiden dat u dan geen bedrag meer terugkrijgt van de Belastingdienst. 

De 30-jaarsperiode is een belastingregel vanuit de overheid. Dit staat dus los van de looptijd van de hypotheek, zoals u die met uw bank heeft afgesproken.