• darkblurbg
    Prinsjesdag 2019

Verlaging hypotheekrente aftrek

Hypotheekrente kon in 2019 nog tegen een tarief van maximaal 49% in aftrek worden gebracht. In 2020 daalt het aftrektarief naar 46%. Hieronder vallen ook de aftrekbare kosten van de eigen woning, zoals eigenwoningrente, erfpachtcanons, taxatie, hypotheekakte en de advieskosten van de hypotheekadviseur. Deze kosten kunnen maximaal in aanmerking worden genomen tegen een tarief van nu 49% in 2019, in 2020 tegen 46%. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de aftrek-verlaging tot en met 2023 te zien.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning

 49,0%

46,0%

43,0%

40,0%

37,1%

Maximaal aftrektarief andere grondslag verminderende posten

51,75%

46,0%

43,0%

40,0%

37,1%

Wijziging in de overdrachtsbelasting

Voor starters komt er mogelijk een vrijstelling van overdrachtsbelasting en voor beleggers mogelijk een hoger tarief, maar een concreet wetsvoorstel hierover is op Prinsjesdag (nog) niet gepresenteerd.

Vrijblijvende afspraak maken      (Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden)

Verlaging eigenwoningforfait

Omdat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen, heeft het kabinet besloten het eigenwoningforfait te laten dalen. Hieronder treft u de tabel aan met daarin de voorgestelde wijzigingen voor 2020. Daarna zetten wij deze wijzigingen puntsgewijs uiteen.

Eigenwoningforfait

2019

2020

€ 75.000 - € 1.080.000*

0,65 %

0,60 %

Meer dan € 1.080.000*

2,35 %

2,35 %

BOX 1 Max. aftrektarief aftrekbare kosten woning

49 %

46 %

*Het grensbedrag voor de villataks van € 1.080.000,- in 2019 wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarmee is in dit overzicht geen rekening gehouden. Het genoemde percentage van 2,35% geldt alleen voor de aard boven dat grensbedrag.

Hoe werkt de eigenwoningregeling fiscaal?

De fiscale behandeling van de eigen woning bestaat uit twee delen. Enerzijds heeft u een bijtelling op uw inkomen (het zogeheten ‘eigenwoningforfait’) vanwege het woongenot dat u aan de woning ontleent. Anderzijds heeft u een aftrekpost voor de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente en erfpachtcanon.

Maximale hypotheek in 2020

In 2020 stijgt het bedrag dat partners mogen lenen voor de aankoop van een eigen woning.

Een geldverstrekker moet bij de bepaling van de maximale hypotheek (naast de eigen richtlijnen) rekening houden met twee grenzen. De laagste van deze twee grenzen bepaalt de maximale hypotheek:

  • Inkomensnormen
  • Marktwaarde van de woning

Partners die een woning kopen kunnen in 2020 meer lenen. In 2020 mag een hypotheekverstrekker wat betreft de inkomensnormen uitgaan van een financieringslastpercentage van het hoogste inkomen vermeerderd met 80% van het lagere inkomen. In 2019 mag het inkomen van de minstverdienende partner maar voor 70% worden meegenomen.