• darkblurbg

Prinsjesdag en de hypotheek


Maximale hypotheekbedrag daalt
Bij de bepaling van de maximale hypotheek moet er rekening worden gehouden met twee grenzen. Namelijk de norm voor het inkomen (LTI, Loan-To-Income) en de marktwaarde van de woning (LTV, Loan-To-Value). De LTV daalt in 2018 naar 100% dit was 101%. Dit betekent dat u maximaal de marktwaarde van de woning kunt lenen en er meer eigen geld moet worden ingebracht om de woning te kunnen kopen.  

Restschuldfinanciering vervalt
Met ingang van 2018 vervalt de restschuldregeling voor nieuwe financieringen. Deze restschuldregeling is in 2012 als tijdelijke crisisregeling ingesteld. Wie na verkoop van zijn woning nog een restschuld heeft, mag nu de rente hierover nog maximaal vijftien jaar fiscaal aftrekken. Het doel van de restschuldregeling is doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Beperking hypotheekrenteaftrek
De aftrekbare kosten voor een eigen woning mogen in de 4de belastingschijf niet tegen het toptarief (52%) worden afgetrokken, maar tegen een lager tarief, in 2017 zijnde 50%. In 2018 is het percentage waartegen de aftrekbare kosten mogen worden afgetrokken maximaal 49,5%. Meer lezen? klik hier voor de site van de belastingdienst.

Vermogensrendementsheffing
Met ingang van 2017 is de vermogensrendementsheffing aangepast. Het vast veronderstelde (‘forfaitaire’) rendement van 4% is vervangen door een gestaffeld verondersteld rendement. Hierbij geldt: hoe meer vermogen, des te hoger het verondersteld rendement. Verder heeft elke belastingplichtige een heffingsvrij vermogen van € 25.000. Er is voor 2018 een verlaging van de veronderstelde rendementen doorgevoerd, daardoor is de te betalen belasting over vermogen lager.

De WOZ waarde stijgt in 2018
De verwachting is dat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7%. De WOZ waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Zoals de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.