• darkblurbg
    Bastinck & van Doesum. Professionals in financieel advies!

Wonen

Bekijk de veranderingen op het gebied van wonen in 2023. 

Prijsplafond voor gas en elektriciteit

Er komt een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven in 2023 tot een bepaald gebruik een maximale prijs voor gas en elektriciteit gaan betalen. 

Hypotheekrenteaftrek verder omlaag in 2023

Voor mensen met een inkomen boven € 73.031 gaat de hypotheekrenteaftrek in 2023 verder omlaag, van 40% naar 36,93%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) gaat omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag van € 106.671 naar € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. 

Tarief overdrachtsbelasting wordt 10,4%

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden en de woningwaardegrens gaat omhoog van 400.000 naar 440.000. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden. 

Eigenwoningforfait voor woningen tot € 1,2 miljoen verlaagd naar 0,35%

Het eigenwoningforfait voor woningen tussen de €75.000 en €1.200.000 wordt verlaagd naar 0,35%. Voor woningen boven de €1.200.000 blijft het percentage 2,35%.

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u uw huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Vanaf 1 januari 2023 is €405.000 de NHG-grens. Investeert u in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 429.300. 

Jongeren kunnen langer thuiswonen zonder gevolgen voor uitkering ouders

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten.