• darkblurbg

Doorgaan met ondernemen. Maar wat als het even echt niet meer kan?

Als ondernemer draagt u zelf het financiële risico van arbeidsongeschiktheid. Zelfstandig ondernemers hebben namelijk geen recht meer op sociale verzekeringen, wel kan er bij arbeidsongeschiktheid aanspraak gemaakt worden op de bijstand maar daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo dient de ondernemer eerst zijn/haar volledige eigen vermogen geconsumeerd te hebben (bijvoorbeeld spaargeld en woonhuis) en wordt de bijstandsuitkering verlaagd of volledig geweigerd indien de partner van de ondernemer voldoende inkomsten heeft. Tegen dit risico kan de ondernemer zich verzekeren met een AOV (ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering).

Een reëel inkomen verzekeren

Bastinck & van Doesum biedt u een onafhankelijk advies gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Belangrijk hierbij is dat er een reëel inkomen wordt verzekerd. Wat heeft u nu echt nodig. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt en maken wij een vergelijking tussen verschillende verzekeraars. Tevens wordt jaarlijks met u de polis doorgenomen en, indien nodig, aangepast.

De voordelen van onze dienstverlening:

  • Advies op maat
  • Prima dekking voor starters
  • Vrije keuze van verzekeraar
  • Product -en premievergelijking van verschillende verzekeraars
  • Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid
  • Nazorg en beheer

 Onderhoudsformulier AOV