• darkblurbg
  Privacy

Uw privacy is belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina geven wij uw kort inzicht hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens
 • Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
 • Beroep en dienstverband
 • Financiele gegevens
 • Aanvraagformulieren
 • Uw financiële producten
 • Schadedossiers

Met welke redenen verwerken wij persoonsgegevens?

 • Vaststellen identiteit
 • Adviseren en bemiddelen
 • Uitvoeren van de overeenkomst
 • Onderhoud en nazorg (relatiebeheer)
 • Voldoen aan de wettelijke eisen
 • Marketing

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

 • Wij bewaren uw gegevens in ieder geval tijdens de looptijd van onze relatie en/of overeenkomst
 • Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen

Voor meer informatie over uw privacy en rechten, download via onderstaande button onze privacyverklaring.

privacyverklaring