• darkblurbg

Ook beroepsfouten verzekeren? dat kan!


De beroepsaansprakelijkheid gaat veel verder dan een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u mee wilt doen met de grotere opdrachten, dan zullen opdrachtgevers verwachten dat u voldoende verzekerd bent.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking bij schade aan personen of zaken. De Beroepsaansprakelijkheid verzekerd de zuivere vermogensschade en soms ook personen-en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Vermogensschade is de financiële schade die voortvloeit uit fouten van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. Mogelijke beroepsfouten zijn: Nalatigheid, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, ect.


Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral voor adviserende beroepen die het risico lopen aansprakelijk gesteld te worden voor beroepsfouten. Voorbeelden van adviserende beroepen die met name in aanmerking komen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: 

  • accountants;
  • architecten;
  • artsen;
  • belastingconsulenten;
  • leden van de advocatuur;
  • makelaars in onroerend goed;
  • notarissen.

Voordelen van onze dienstverlening:

  • Ruime ervaring met zakelijke dienstverlening
  • Inschattingsvermogen met betrekking tot de mogelijke risico’s voor uw bedrijf
  • Vergelijking van premies en voorwaarden

  

Verzekeringen voor zakelijke dienstverlening:                  
- Bedrijfsaansprakelijkheid
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Beroepsaansprakelijkheid
- Cyber risk
- Rechtsbijstand
- Bedrijfsschade
- Gebouw
- Inventaris, voorraad en bedrijfsuitrusting
- Wagenpark
- Ongevallen- en verkeersverzekering
- Zakenreis
 - Verzuim en inkomen voor uw werknemers